Leganza Club


O Leganze


Pridať na Facebook

www.autoradia.sk


Daewoo Leganza Club
(c) Daewoo Leganza Club
Webdesign: eMKa Slovensko

Automatické zatváranie okien

Zariadenie je pôvodne určené pre automobil DAEWOO Leganza, ale s drobnými zmenamí v elektroinštalácii sa dá použiť aj na iné autá s elektrickým sťahovaním okien

Popis: Zariadenie po zamknutí auta automaticky zavrie všetky okná. Zatváranie je signalizované ledkou (LED1). Ak je osadené tlačítko (TL), je možné zatvoriť všetky okná kedykoľvek. Počas jazdy zariadenie sníma preťaženie pohonov(motorov) okien. Ak je spínač posuvu okna trvale zapnutý a okno je celkom otvorené, alebo zatvorené, po dvoch sekundách sa ozve varovný signál (BZ1) a rozsvieti kontrolná LED.

Princíp: V kludovom stave (vypnuté zapalovanie) je zariadenie bez napájania. Napätie +12V je len na emitore tranzistora T5. Po zamknutí auta sa uzemní vstup „LOCK“ asi na 1 sec, zopne sa T5-kolektor je zapojený na relé „IGNITION2“(SL2–1) – zopne napájanie okien a elektroniky. Procesor postupne zapína napájanie na jednotlivé okná a testuje ich. Ak je preťaženie motora kratšie ako 0,1sec (rozbehový prúd) potom procesor čaká,kým sa okno nezavrie (čakanie je obmedzené na 12 sekúnd-dovtedy sa aj úplne otvorené okno musí zavrieť). Po zatvorení okna znova nastane preťaženie pohonu, napájanie sa vypne. Takto sa pokračuje ďalším oknom. Ak je okno už zatvorené, preťaženie motora bude trvať až do vypnutia napájania, teda viac ako 0,1 sekundy, takže po uplynutí asi 0,2 sekundy sa napájanie vypne a začne sa kontrolovať ďalšie okno. Z toho vyplýva, že ak sú zatvorené všetky okná, celý proces prebehne za 0,8 sekundy. Po ukončení kontroly sa napájanie „IGNITION2“ vypne.

Možné zmeny: Ak nebude použité tlačítko TL, netreba osadiť diódy D5, D9 a naopak, keď bude použité len tlačítko (funguje tak isto aj pri vypnutom zapalovaní) netreba osadiť súčiastky D8, D10, R8, C8, D6. SMD súčiastky (C10, C5, C4, C8, C7) nie je nutné osadiť – slúžia hlavne na odrušenie. Zariadenie by malo spolahlivo pracovať aj bez nich. Ostatné SMD súčiastky môžu byť nahradené obyčajnými. Optočleny môžu byť aj iného typu. Dvojice zenerových diód D13-D14, D15–16, D17–18, D11–12 môžu byť nahradené aj jednou (10V/0,5W). Používal som hlavne šuplíkové zásoby, takže sa dá dosť vecí pomeniť a zjednodušiť.

Poznámky k motáži: Trimer R3 (napr. PT10VE500-GME) slúži na nadstavenie citlivosti. Ak je odpor moc malý, optočlen zachytáva aj rušenia z motora a okno sa nemusí úplne zavrieť (hlavne keď je mokré ide ťažko hore a motor je viac zaťažený). Ak je odpor moc veľký, procesor nemusí zachytiť preťaženie pri spúšťaní motora, ktoré pri ľahkom chode okna môže byť veľmi krátke (menej ako 10 milisekúnd). Ja to mám zhruba v strede (200–300 ohmov) – nadstavenie nie je až také kritické. Kryštál môže byť aj iný (3.5MHz, 3.579MHz, 3.58MHz, 3.686MHz). Diódy Da1 a Da2 (zmena_win1.jpg) nemusia byť použité v prípade, ak Vám nevadí, že sa pri zatváraní okien zapne aj ovládanie klimatizácie. Ja som diódy umiestnil priamo do relátka „Ignition2“ – je tam dosť miesta. Napájanie SL2.2 (zmena_win1.jpg) je možné zapojiť aj na iné miesto, tam kde je stále +12V. Ja to mám napojené na pin2 – „auto door lock relay“ (zmena_win2.jpg). Ak je v aute aj alarm, je nutné prerušiť fialový vodič – vývod C102-C9 (zmena_win3.jpg), inak sa pri zapnutí relé „Ignition2“ spustí poplach. Prerušením vodiča sa vyradí z činnosti snímanie zapalovania pri zapnutom alarme. Ostatné snímače (dvere, kufor, motor, priestorový snímač) fungujú aj naďalej. Ak to niekomu vadí (ako napríklad mne), stačí odstrihnutý fialový vodič priletovať na hnedý (zmena_win3.jpg) – zapnutie zapalovania. Plošný spoj som umiestnil do vodičových dverí tesne pod káble (Auto_window1.jpg). Káble k jednotlivým oknám som precvakol nad príslušným konektorom (X2, X3, X4, X5) a zapojil do konektora (Auto_window2.jpg). Najťažšie asi bolo natiahnuť tri vodiče medzi kabínou a dverami. Našťastie v konektore medzi kapotou a dverami bola malá diera, do ktorej sa kábliky bez problémov zmestili.
Program pre procesor a všetky potrebné schémy sú v súbore auto_windows.zip (Postup + schémy + plošný spoj(EAGLE4.11)) Ten, kto program EAGLE nepozná, môže si stiahnuť JPG súbor „Osadenie súčiastok + plošný spoj“. Procesor AT89C2051 je možné naprogramovať aj pomocou programátora uverejneného na týchto stránkach.

WEB: http://videope­li.szm.sk/subo­ry/elektronika­.htm

Stiahnuť: Kompletný návod a schémy s fotkami