Leganza Club


O Leganze


Pridať na Facebook

www.autoradia.sk


Daewoo Leganza Club
(c) Daewoo Leganza Club
Webdesign: eMKa Slovensko

Palubný počítač pre DAEWOO Leganza

Zariadenie je určené pre automobil DAEWOO Leganza, ale s drobnými zmenami v programe sa dá použiť aj na iné autá s elektronickým vstrekovaním.

Popis: Po zapnutí zapalovania sa zobrazí základná obrazovka (Foto1). V prvom riadku je zobrazený čas, dátum a teplota, vdruhom riadku je akruálna a priemerná spotreba paliva, v treťom aktuálna a priemerná rýchlosť a vo štvrtom doba jazdy a približný dojazd auta. Pomocou TL menu sa zobrazí menu : -Detail jazdy, -Zobraz uloženú jazdu, – Merané hodnoty, -Nastavenia. Opätovným zatlačením TL MENU sa znova zobrazí úvodná obrazovka. Zatlačením TL MENU sa dá vrátiť na úvodnú obrazovku z akejkoľvek pozície (podobne ako ESC na počítači). Pohyb po jednorlivých položkách je možný pomocou TL + a -. Jednotlivé položky je možné vybrať pomocou TL SET/RESET.
Detail jazdy zobrazuje začiatok jazdy, čas jazdy, prestoje, prejdená dráha benzín + plyn, dojazd na benzín, priemernú rýchlosť, maximálnu rýchlosť, spotrebované množstvo beníznu, priemerná spotreba benzínu na 100km, prejdená dráha na benzín, doba jazdy na benzín, spotrebované množstvo plynu, priemerná spotreba plynu na 100km, prejdená dráha na plyn, doba jazdy na plyn, teplota vonku, teplota motora, množstvo benzínu v nádrži a napätie batérie. Pri zobrazení uloženej jazdy sa hodnoty zobrazia tak isto ako pri zobrazovaní aktuálnej jazdy. Volba merané hodnoty zobrazí teplotu vonku, teplotu motora, množstvo benzínu v nádrži a napätie batérie.
Cez voľbu nastavenia (Foto3) je možné nastaviť zimnú prevádzku ANO/NIE (automatické rozsvietenie svetiel a zvuková signalizácia poklesu vonkajšej teploty pod 2°C), inforiadok 4 ANO/NIE ( namiesto 4 riadku v hlavnej ubrazovke sa striedavo zobrazujú informácie: čas jazdy, prejdená dráha benzín + plyn, dojazd na benzín a množstvo benzínu v nádrži), maximálna rýchlosť (prekročenie tejto rýchlosti je zvukovo signalizované, pri zadaní hodnoty 0 je funkcia vypnutá) a nastavenie dátumu a času. Volba nastavenie dátumu a času sa automaticky spustí po prvom zapnutí alebo po odpojení batérie na viac ako 15 minút. Aktuálna jazda a všetky uložené jazdy (max 28 jázd) zostanú zachované aj pri dlhšom vypnutí napájania.

Uložiť alebo vymazať jazdu je možné zatlačením TL SET/RESET v hlavnej obrazovke. Pri volbe NIE sa nenávratne vynuluje aktuálna jazda. Pri volbe ANO sa zobrazí voľba na výber pamäťového miesta (Foto2), pod ktorým sa má jazda uložiť. Po uložení jazdy sa PC vynuluje a je pripravený na ďalšiu jazdu.

Princíp: V kludovom stave (vypnuté zapalovanie) je napájaný len obvod RTC – hodiny. Po zapnutí zapalovania sa načíta aktuálna jazda z pamäte EEPROM a zobrazí sa úvodná obrazovka. Pri zapnutej volbe „zimné obdobie“ sa svetlá rozsvietia pár sekúnd po naštartovaní motora. Procesor meria čas otvorenia jedného zo štyroch vstrekovacích ventilov a rýchlosť auta. Meranie teploty motora a množstva paliva v nádrži je len idformatívne a dosť závisí na napätí batérie. Pre presnejšie meranie by bolo nutné robiť dosť veľké úpravy v elektroinšta­lácii. Po vypnutí zapalovania zostane palubný PC naďalej zapnutý a vypne sa až po dvoch minútach od posledného zatlačenie niektorého z TL.
Nastavenie: Nastavenie teploty sa prevedie pomocou trimra R32. Nastavenie meraného napätia batérie sa prevedie za pomoci meracieho prístroja. Napojíme ho priamo na batériu a nameranú hodnotu nastavíme pomocou tirmra R18. Nastavenie zobrazenia množstva paliva v nádrži je najlepšie spraviť pri plnej nádrži a naštartovanom motore. Nastavenie sa prevedie pomocou trimra R19. Nastavenie zobrazenia teploty motora prevedieme tiež pri naštartovanom motore. Motor by mal byť zohriaty na pracovnú teplotu. Nastavenie sa prevedie pomocou trimra R17.
Poznámky ku konštrukcii: Displej s tlačítkami je použitý zo staršieho typu vyradenej tlačiarne LEXMARK Optra LXI, LX, LXI+, R, R+. Ostatné súčiastky sú zo zásielkovej služby SOS. Cena súčiastok bez displeja zhruba vychádza asi 500,–Sk. Program pre procesor a všetky potrebné schémy sú v súbore auto_pc.zip (Schémy + plošný spoj(EAGLE4.13) + program). Procesor AT89C4051 je možné naprogramovať aj pomocou programátora uverejneného na týchto stránkach.

Súhrn funkcií:

 • čas a dátum
 • teplota vonku
 • aktuálna spotreba
 • priemerná spotreba
 • aktuálna rýchlosť
 • maximálna rýchlosť
 • priemerná rýchlosť
 • čas jazdy
 • prestoje
 • prejdená dráha
 • prejdená dráha celkom
 • prevádzka na benzín a na plyn
 • dojazd
 • minuté palivo
 • množstvo paliva v nádrži
 • teplota motora
 • napätie batérie
 • pamäť na 28 jázd
 • automatické rozsvietenie svetiel – zimná prevádzka
 • signalizácia námrazy na vozovke – zimná prevádzka
 • signalizácia prekročenia nastavenej rýchlosti

Zdroj: http://videope­li.szm.sk/subo­ry/elektronika­.htm

Stiahnuť: Kompletný návod a schémy s fotkami