Leganza Club


O Leganze


Pridať na Facebook

www.autoradia.sk


Daewoo Leganza Club
(c) Daewoo Leganza Club
Webdesign: eMKa Slovensko

Univerzálny palubný počítač - DAEWOO Leganza v2

Zariadenie je navrhnuté pre automobil DAEWOO Leganza, ale dá sa použiť aj na iné autá s elektronickým vstrekovaním.

Je to vlastne vylepšená verzia palubného počítača1 určeného pre Daewoo Leganza.

Popis:
Použitie procesora AT89S52 umužnilo rozšíriť ovládací program o ďalšie funkcie, nastavenia a vylepšenia. Základné funcie sú totožné s prvou verziou.

Súhrn funkcií:

 • čas a dátum
 • teplota vonku alebo v aute
 • aktuálna spotreba
 • priemerná spotreba
 • aktuálna rýchlosť
 • maximálna rýchlosť
 • priemerná rýchlosť
 • čas jazdy
 • prestoje
 • prejdená dráha
 • prejdená dráha celkom
 • prevádzka na benzín a na plyn
 • dojazd na benzín
 • spotrebované palivo
 • množstvo paliva v nádrži
 • teplota motora
 • napätie batérie
 • pamäť na 28 jázd
 • automatické rozsvietenie svetiel
 • signalizácia námrazy na vozovke pri teplotách od –4°C do +4°C
 • signalizácia prekročenia nastavenej rýchlosti

Pridané položky v nastavení palubného počítača:

 • Zobraz teplotu – nastavuje zobrazenie na hlavnej obrazovke ( Foto1 , Foto2)
 • Nuluj všetky jazdy – vynuluje všetky uložené jazdy – denník jázd
 • Počítadlo kilometrov – nastavenie počítadla celkovo prejdenej dráhy
 • Kalibruj 100m dráhu – nastavuje počet impulzov zo snímača rýchlosti na sto metrov
 • Spotreba na volnobeh – nastavuje spotrebu stojaceho auta (motohodiny)
 • Kalibruj spotrebu benzínu – nastavuje množstvo spotrebovaného benzínu v percentách
 • Kalibruj spotrebu plyn – nastavuje množstvo spotrebovaného plynu v percentách
 • Kalibruj nádrž – nastavuje sa správne množstvo paliva pri plnej nádrži
 • Kalibruj teplotu – kalibrácia meranej teploty
 • Kalibruj teplotu motora – kalibrácia maximálnej teploty pri zohriatom motore
 • Chyba EEPROM – informatívny počet chybnej komunikácie s pamäťou

Pridané funkcie a vylepšenia:
Pri každom zapnutí sa kontroluje verzia programu (firmware). Pri napálení nového programu je možné celú EEPROM vymazať. Pri každom zapnutí sa kontroluje aj prítomnosť AD prevodníka PCF8591 (info o napätí batérie, teplote, teplote motora a množstva benzínu v nádrži). Ak AD prevodník nie je osadený, tak sa nebudú zobrazovať príslušné informácie – hlavná obrazovka bude zobrazovať celý dátum bez ohladu na nastavení položky „Zobraz teplotu“, nebude sa zobrazovať množstvo paliva v nádrži a dojazd na benzín, pri zapnutej funkcii „Info riadok 4“ sa budú zobrazovať 2 informácie: čas jazdy a prejdená dráha. Varovanie možnej námrazy je aktívne v rozmedzí teplôt –4°C až +4°C po dobu 20 sekúnd po zapnutí palubného počítača. Pri ukladaní aktuálnej jazdy (hlavná obrazovka – tlačítko SET) sa nastaví ukazovateľ na najnižšie neobsadené miesto v knihe jázd. Pri zapnutom zimnom období sa automaticky rozsvietia svetlá ak je naštartovaný motor a alternátor začne dobíjať batériu. Ak AD prevodník nieje osadený, tak sa dobíjanie batérie nekontroluje. Meranie teploty motora a množstva paliva v nádrži sa začne až po naštartovaní motora a ustálení napätia batérie na nabíjacie napätie 14,0V – 14,5V ( Foto3). Je tým docielená vyššia presnosť merania. Bola pridaná možnosť zapojenia externej klávesnice. Externá klávesnica sa aktivuje prepínačom S1–0 ,červený prepínač 1 ( Foto4 vľavo). Ostatné prepínače budú použuté pre nastavenie LCD2 displeja ( Foto4 vľavo dole). Zatial sú nevyužité.

Odporúčané nastavenia:

 • Kalibruj 100m dráhu – treba s autom preisť 100metrov. Na displeji sa aktuále zobrazuje počet impulzov. Po zatlačení tl „SET“ je možné nameranú hodnotu dodatočne upraviť(napr. ak bolo meranie robené na 10m, tak treba nastaviť 10× väčšiu hodnotu). Po ďalšom zatlačení tl „SET“ sa hodnota uloží. Operácia sa zruší zatlačením tl „MENU“.
 • Kalibruj spotrebu benzínu alebo plynu – nastavuje množstvo spotrebovaného benzínu v %. Pre Leganzu CDX s 2 litrovým motorom mám nastavené: benzín=12%, plyn=24%

Tieto hodnoty je možné meniť kedykoľvek. Po zmene sa budú všetky jazdy (aj uložené) zobrazovať s novými hodnotami.

 • Odporúčaná kalibrácia merania paliva v nádrži – Trimer R18 dať do strednej polohy, natankovať plnú nádrž a v nastavení cez položku „Kalibruj nádrž“ nastaviť množstvo benzínu v nádrži (pre Leganzu je to 65L). Po vyjazdení nádrže (napr. po rezervu) trimrom treba nastaviť príslušnú hodnotu paliva v nádrži. Potom znova natankovať plnú nádrž a dostaviť cez nastavenie „Kalibruj nádrž“ maximálnu hodnotu. Tieto nastavenia treba robiť pri naštartovanom motore!
 • Odporúčaná kalibrácia merania teploty motora – Najprv treba zahriať motor na pracovnú teplotu. Potom v nastavení cez položku „Kalibruj teplotu motora“ nastavíme teplotu na 85 až 90 stupňov. Ak kontrolujeme teplotu chladiacej vody teplomerom, tak hodnotu nastavíme podľa teplomera. Po úplnom vychladnutí motora treba upraviť teplotu pomocou trimra R22.
 • Odporúčaná kalibrácia teplomera – Trimer R13 dať do strednej polohy, senzor teploty (KTY10–6) vložiť do vody s nízkou teplotou (ľadová drť). Teplotu je vhodné kontrolovať iným teplomerom. V nastavení cez položku „Kalibruj teplotu“ nastaviť príslušnú hodnotu. Nakoniec senzor teploty nechať ohriať na izbovú teplotu a trimrom R13 upraviť hodnotu. Nastavovanie je vhodné ešte aspoň raz preveriť.

Konštrukčné pripomienky:
Inštalácia do auta je totožná s verziou 1. Odpory R32 a R26 slúžia ako poistky v prípade skratu v elektrickom rozvode auta. Termistor R13 je osadený kôli zníženiu tepelnej závistlosti pri meraní teploty, nakoľko pod palubnou doskou, kde je zariadenie umiestnené, sú dosť veľké teplotné výkivy. Ako signalizácia je použitá piezosirénka. V prípade auta bez LPG treba SL1–3 uzemniť alebo namiesto zenerovej diódy D3 použiť drôtový prepoj. V prípade nepoužitia AD-prevodníka (IC4) nie je potrebné osadiť súčiastky IC1,IC2,SL2,S­L4,C9,C10,C11,R7,R11,R13­,R14,R17–27,R31. IC7 je možné nahradiť obvodom NDS9956. IC7 a T1 sú vyspájkované zo starých HDD. Displej(20×4) s tlačítkami je použitý zo staršieho typu vyradenej tlačiarne LEXMARK Optra LXI, LX, LXI+, R, R+. Ostatné súčiastky sú zo zásielkovej služby SOS. Procesor AT89S52 je najlepšie programovať cez ISP priamo na osadenom pološnom spoji. Priložený program pre procesor je v troch variantoch pre rôzne kryštály (11.975MHz, 11.0592MHz, 12.000MHz).

Zdroj: http://videope­li.szm.sk/subo­ry/elektronika­.htm

Stiahnuť: Kompletný návod a schémy s fotkami